ÇEVRESEL YÖNETİM

Akmercangaz`ın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi`ne uyumlu çevresel yönetim politikasını aşağıdaki maddeler oluşturur.

  • Enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak.
  • Zararlı çevre etkilerini kaynağında en aza indirgemek, atıklarını minimize etmek ve çevre kirliliğini önlemek için tedbirler almak.
  • Tüm faaliyetlerini ilgili çevre mevzuatı çerçevesinde yürütmek, yönetmeliklerin olmadığı yerde kendi yönetmeliklerini belirlemek.
  • Eğitim ve iletişim kanalları ile çalışanların ve paydaşlarının çevre bilincini arttırmak.
  • Sektöründeki çevresel faaliyetlerde öncü olmak için çaba sarf etmek ve tecrübelerini üçüncü tarafların izlemesine açık tutmak.
  • Çevresel hedeflerini bu ilkeler doğrultusunda belirlemek ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi`ni sürekli geliştirerek sürdürmek.