AkmercanGaz İç Tesisat Şartnamesi Revize Edilmiştir

AkmercanGaz İç Tesisat Şartnamesi Revize Edilmiştir. İnternet sitemizde yayınlanmakta bulunan AkmercanGaz İç Tesisat Şartnamesi Revizyonu 1 mayıs 2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulacaktır.

İnternet sitemizde yayınlanmakta bulunan  AKMERCANGAZ İç Tesisat Şartnamesi Revizyonu 1 mayıs 2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulacaktır.

Soap Hatasi Olustu: SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'https://batikargaz.akmercan.com.tr/AybsPlusBilgiWCF/Bilgi.svc/true?singleWsdl' : failed to load external entity "https://batikargaz.akmercan.com.tr/AybsPlusBilgiWCF/Bilgi.svc/true?singleWsdl"